Gepassioneerd over paardengedrag

"Van tegenwerken naar samenwerken met paarden."

Horsemanship

Natural Horsemanship

De vertaling van de naam zegt al heel veel over de betekenis van ‘Natural Horsemanship’, namelijk de “natuurlijke relatie tussen paard en mens”. Deze relatie wordt gerealiseerd door op natuurlijke wijze te communiceren met paarden en hun gedragingen te herkennen. Hierdoor kan er door begrip voor het gedrag van het paard gekeken worden naar wat de beste manier is om het paard te benaderen. Ook wederzijds respect en vertrouwen is een belangrijk onderdeel. Natural Horsemanship wordt dan ook vaak gebruikt bij het opleiden van een jong of onbeleerd paard en bij het heropleiden van een probleempaard, maar ook om de relatie die er al is sterker te maken.

Doel

Door middel van Natural Horsemanship neemt de mens de positie van de leider en partner in en legt de nadruk op het belonen van goed gedrag, ofwel positieve bekrachtiging. Dit kan er toe leiden dat paarden vertrouwen in de mens krijgen. Hierdoor worden de dieren gemotiveerd en krijgen de bereidwilligheid om met de mens samen te werken.

Doelgroep

Natural Horsemanship is geschikt voor ieder mens en voor ieder paard, waarbij liefde en respect kernpunten zijn. Daarbij is ook het begrip hebben voor het natuurlijk gedrag van paarden en open staan voor het luisteren naar paarden van belang. Daarvoor komt ieder niveau en ieder ras in aanmerking.

Facebook

Voor eventuele lesdagen, evenementen of cursussen!

Instagram

Volg mijn verhaal die ik met passie deel over het communiceren met paarden!

YouTube

Check de video's die ik maak in mijn creatieve buien! ;D